Popis strateških dokumenata o politici škole/obrazovanja za druge prilike

Partneri S2CENE-a sastavili su popis strateških dokumenata koji su temelj za kontekst druge šanse za obrazovanje. Ovaj se popis sastoji od 18 referentnih dokumenata koji definiraju i istražuju koncept SCS-a. Popis S2CENE uokviren je oko tri temeljne teme: temeljni dokument SCS-a i pilot projekt; SCS kao alat za rješavanje problema ranog napuštanja školovanja; Novi izazovi i misije za SCS.

Preuzmite popis ovdje