Списък на стратегическите документи относно политиката за училища/образованието “втори шанс

Партньорите на S2CENE са съставили списък със стратегически документи, които са от основно значение за контекста на образованието “Втори шанс”. Този списък се състои от набор от 18 референтни документа, които определят и изследват концепцията за образование „втори шанс“. Списъкът е съставен около три основни теми: Основополагащият документ за образованието „втори шанс“; Образование „втори шанс“ като инструмент за справяне с преждевременното напускане на училище; Нови предизвикателства и мисии за образование „втори шанс“.

Изтеглете списъка от тук.