Запознайте се с добрите практики на S2CENE!

E2OM – Училище “Втори шанс”, Матузинюш

Училището “Втори шанс” в Матузинюш (E2OM) се ражда от необходимостта да се даде конкретен отговор на постоянния проблем с отпадането от училище и ниската квалификация на младите хора.

5-то вечерно училище, София

Училището е с разнообразна среда, в която се обучават ученици от различни възрасти, социален статус и религии.То е силно фокусирано върху изучаването на български език, чужди езици, дигитални умения и предприемачество.

Гласът на младите хора има значение, Европа

В рамките на финансовия проект на френското Министерство на външните работи и мрежата E2C Europe Network на група от 5-6 младежи от всяко участващо училище беше дадена възможност да разсъждават заедно върху настоящата ситуация, нейния произход, последици и възможни решения, като участват в създаването на международен минидокументален филм.

Bookiraj(se)!, Хърватия

Bookiraj(se) допринася за увеличаването на заетостта на хората от уязвимите групи и насочва дейностите си към подобряване на уменията и знанията на безработните и хората с увреждания, за да ги интегрира по-лесно на пазара на труда в сектор „Туризъм“.

Допълнителни добри практики

Освен практиките, споделени в сесията за споделяне на добри практики, в рамките на изпълнението на Проучването на училищата с втори шанс в европейските страни (WP1), бяха идентифицирани, събрани и описани допълнителни добри практики.

Sign up S2CENE newsletter

Sign up to receive our newsletter to keep up to date with our publications, news and events

The collection of personal data is the sole responsibility of the S2CENE project consortium members, who guarantee their total protection in compliance with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), and arises within the scope of the project and activity to which this form reports to. To learn more about the SC2ENE project’s data privacy policy, please consult it below.