Полезни материали за образование „Втори шанс“

Този набор от инструменти включва три вида ресурси и всички те (разработени в рамките на Работен пакет 1 – Изследване на училищата “Втори шанс” в европейските страни) са предназначени да вдъхновят, подкрепят и насочват други организации и професионалисти по пътя им към образованието “Втори шанс”.

В инструментариума ще намерите “Стратегически документи за училищата “Втори шанс” и образованието за възрастни”, “Примери за добри практики в областта на училищата “Втори шанс” и накрая “Методи за обучение, техники и/или дейности, подходящи за използване в училищата “Втори шанс” за образование на (млади) възрастни”.

Искате ли да откриете още? Не забравяйте да посетите нашия раздел “Други ресурси“.

Sign up S2CENE newsletter

Sign up to receive our newsletter to keep up to date with our publications, news and events

The collection of personal data is the sole responsibility of the S2CENE project consortium members, who guarantee their total protection in compliance with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), and arises within the scope of the project and activity to which this form reports to. To learn more about the SC2ENE project’s data privacy policy, please consult it below.